قران و خدمت - Archive: 1394-02-0
تلاوت ماندگار توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه
جمعه هجدهم 2 1394 5:14 صبح
(0) نظر
برچسب ها :عیدالباسط- حشر- تکیور - فجر- تلاوت ماندگار- تلاوت زیا - اعلی درجه تلات - قران کریم- تلاوت فوئوق زیا
تلاوت سورهای حج و انفظار توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه در مسجد امام حسین(ع)قاهره
جمعه هجدهم 2 1394 4:52 صبح
(0) نظر
برچسب ها :قران - تاوت شیخ عبدالباسط مسمد امام حسین(قاهره) تلاوت زسیا- سوره حج- سوره انفظار- تلاوت اعلی درجه - تلاوت ماندگار
X