دسته ها : مطالب کاربردی
شنبه دوازدهم 4 1395 11:5 بعد از ظهر
دسته ها : قران کریم
شنبه دوازدهم 4 1395 9:10 بعد از ظهر

مقطع فوق العاده زیبا در علم قرائت با 4 نوع قرائت و مقام و در اوج و در نهایت قال معاذ الله

دسته ها : قران کریم
دوشنبه هفتم 4 1395 2:28 بعد از ظهر
X